Giờ mở cửa: 9AM - 7PM
My status

SẢN PHẨM MỚI

BỘ BÀN ĂN HW344-WALNUT

Giá bán: 4.950.000 VNĐ

Ghế băng dài HW347-Bench

Giá bán: 700.000 VNĐ

Ghế băng dài HW342-DBR

Giá bán: 600.000 VNĐ

Ghế băng dài HW342-WH

Giá bán: 600.000 VNĐ

GHẾ SOFA BA CHỖ HW149-WHITE

Giá bán: 2.650.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW151-WHITE

Giá bán: 3.250.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW145

Giá bán: 2.750.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW145

Giá bán: 2.750.000 VNĐ

SOFA 1m5 HW143 - green

Giá bán: 4.850.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW150-BLACK

Giá bán: 1.950.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW145

Giá bán: 2.750.000 VNĐ

SOFA 1m5 HW143 - grey

Giá bán: 4.850.000 VNĐ

THẢM SOFA CÁC LOẠI

Giá bán: VNĐ

Tủ đầu giường đa năng HW617

Giá bán: 1.950.000 VNĐ

Kệ trang trí đa năng HW616

Giá bán: 2.150.000 VNĐ

GHẾ SOFA 3 CHỖ HW143 brown

Giá bán: 4.850.000 VNĐ

Bàn cafe tròn HW410

Giá bán: 750.000 VNĐ

Tủ Giày thông minh HW506

Giá bán: 1.800.000 VNĐ

Tủ TiVi HW614

Giá bán: 2.250.000 VNĐ

Tủ TiVi HW615

Giá bán: 2.450.000 VNĐ

Tủ, bàn đa năng HW613 ( không ghế)

Giá bán: 3.600.000 VNĐ

Tủ trang trí HW612

Giá bán: 3.900.000 VNĐ

Tủ trang trí HW611

Giá bán: 3.100.000 VNĐ

Kệ TiVi HW610

Giá bán: 2.600.000 VNĐ

Kệ trang trí thông minh HW609

Giá bán: 2.600.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW151-BLACK

Giá bán: 3.250.000 VNĐ

BỘ BÀN HỌC HW322-DBR

Giá bán: 1.500.000 VNĐ

SOFA BA HW138-3P (ĐẶT HÀNG)

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Tủ Giày thông minh HW505

Giá bán: 2.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW309-BR

Giá KM: 2.200.000 VNĐ

Giá bán: 2.590.000 VNĐ

Ghế Bar sắt có lưng tựa HWI04

Giá bán: 650.000 VNĐ

GHẾ BỆT HW409

Giá bán: 380.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW150-BRICK

Giá bán: 1.950.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW151-BRICK

Giá bán: 3.250.000 VNĐ

Kệ treo tường hình tròn HW605

Giá bán: 450.000 VNĐ

KỆ SÁCH SẮT HW608

Giá KM: 1.550.000 VNĐ

Giá bán: 1.850.000 VNĐ

KỆ SÁCH SẮT HW607

Giá KM: 1.550.000 VNĐ

Giá bán: 1.850.000 VNĐ

KỆ SÁCH SẮT HW606

Giá KM: 1.550.000 VNĐ

Giá bán: 1.850.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW148-MOCA

Giá bán: 2.150.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW148-BLACK

Giá bán: 2.150.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW147-MOCA

Giá bán: 1.550.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW147-BLACK

Giá bán: 1.550.000 VNĐ

BỘ BÀN MẶT ĐÁ 6 GHẾ HW365

Giá bán: 9.300.000 VNĐ

GHẾ BỆT HW408

Giá bán: 470.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 2 GHẾ XOAY HW361-R-2C

Giá KM: 2.290.000 VNĐ

Giá bán: 3.290.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 2 GHẾ XOAY HW361-R-2C

Giá KM: 2.290.000 VNĐ

Giá bán: 3.290.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW364-6C

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW364

Giá bán: 5.200.000 VNĐ

Bàn HW363-T80

Giá KM: 690.000 VNĐ

Giá bán: 1.250.000 VNĐ

Bàn HW363-T120

Giá KM: 950.000 VNĐ

Giá bán: 1.650.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW347-WN-135

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Bộ bàn 2 ghế HW326-V

Giá bán: 2.790.000 VNĐ

KỆ TREO TRANG TRÍ HW604

Giá KM: 200.000 VNĐ

Giá bán: 350.000 VNĐ

GHẾ SOFA BA CHỖ HW149

Giá bán: 2.650.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW148-BRICK

Giá bán: 2.150.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW147-BRICK

Giá bán: 1.550.000 VNĐ

GHẾ BAR CAO CẤP HW407-L-BL

Giá KM: 1.600.000 VNĐ

Giá bán: 2.050.000 VNĐ

GHẾ BAR CAO CẤP HW407-L-WH

Giá KM: 1.600.000 VNĐ

Giá bán: 2.050.000 VNĐ

GHẾ BAR CAO CẤP HW407-S-BL

Giá KM: 1.500.000 VNĐ

Giá bán: 1.950.000 VNĐ

GHẾ BAR CAO CẤP HW407-S-WH

Giá KM: 1.500.000 VNĐ

Giá bán: 1.950.000 VNĐ

Bộ bàn tròn 4 ghế HW361-R

Giá KM: 3.290.000 VNĐ

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Bộ bàn tròn 4 ghế HW361-R

Giá KM: 3.290.000 VNĐ

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Bộ bàn ăn 4 ghế xoay HW361

Giá KM: 3.590.000 VNĐ

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Bàn HW363-T80

Giá KM: 690.000 VNĐ

Giá bán: 1.250.000 VNĐ

Bàn HW363-T120

Giá KM: 950.000 VNĐ

Giá bán: 1.650.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 6 GHẾ HW360-6C

Giá bán: 6.990.000 VNĐ

Kệ treo 3 tầng HW602

Giá bán: 550.000 VNĐ

Kệ treo tứ giác HW603

Giá bán: 450.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ HW362

Giá bán: 4.500.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW146

Giá bán: 3.650.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW145

Giá bán: 2.750.000 VNĐ

GHẾ HW358-WH

Giá bán: 500.000 VNĐ

GHẾ HW363

Giá KM: 800.000 VNĐ

Giá bán: 1.050.000 VNĐ

GHẾ HW341-C

Giá bán: 720.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 2 GHẾ HW363

Giá KM: 2.250.000 VNĐ

Giá bán: 3.250.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ HW363-4C

Giá KM: 4.100.000 VNĐ

Giá bán: 5.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW308-WH

Giá bán: 1.750.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 2 GHẾ + 1 BĂNG HW341-B

Giá bán: 3.800.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI03-lilac

Giá KM: 319.000 VNĐ

Giá bán: 390.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI03-mint

Giá KM: 319.000 VNĐ

Giá bán: 390.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI02 white

Giá KM: 399.000 VNĐ

Giá bán: 490.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI02 black

Giá KM: 399.000 VNĐ

Giá bán: 490.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI02 red

Giá KM: 399.000 VNĐ

Giá bán: 490.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI02 lilac

Giá KM: 399.000 VNĐ

Giá bán: 490.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI02 mint

Giá KM: 399.000 VNĐ

Giá bán: 490.000 VNĐ

GHẾ SẮT HWI01 lilac

Giá KM: 499.000 VNĐ

Giá bán: 550.000 VNĐ

GHẾ SẮT HWI01 white

Giá KM: 499.000 VNĐ

Giá bán: 550.000 VNĐ

GHẾ SẮT HWI01 black

Giá KM: 499.000 VNĐ

Giá bán: 550.000 VNĐ

GHẾ SẮT HWI01 red

Giá KM: 499.000 VNĐ

Giá bán: 550.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 6 GHẾ HW329-6C

Giá bán: 6.990.000 VNĐ

BỘ BÀN 4 GHẾ XOAY HW361

Giá KM: 3.590.000 VNĐ

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI03-red

Giá KM: 319.000 VNĐ

Giá bán: 390.000 VNĐ

GHẾ SẮT HWI01 mint

Giá KM: 499.000 VNĐ

Giá bán: 550.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ HW360

Giá bán: 4.800.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ HW358-WH

Giá KM: 2.450.000 VNĐ

Giá bán: 3.600.000 VNĐ

ĐÔN GỖ GIẢ CỔ SL07

Giá KM: 700.000 VNĐ

Giá bán: 900.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ HW358-WH

Giá KM: 2.450.000 VNĐ

Giá bán: 3.600.000 VNĐ

BỘ SOFA HOÀNG GIA SL11

Giá KM: 6.600.000 VNĐ

Giá bán: 8.590.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 3 GHẾ SL03

Giá bán: VNĐ

BỘ BÀN ĂN 2 GHẾ SL02

Giá KM: 2.399.000 VNĐ

Giá bán: 3.399.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW144

Giá KM: 1.550.000 VNĐ

Giá bán: 2.050.000 VNĐ

KỆ GIẦY 5 TẦNG HW504

Giá bán: 420.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW355

Giá bán: 5.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW353-B

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW353

Giá bán: 4.850.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW352

Giá bán: 4.950.000 VNĐ

BỘ BÀN GHẾ XOAY HW349-BR

Giá bán: 5.900.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW348 hết hàng

Giá KM: 3.600.000 VNĐ

Giá bán: 3.900.000 VNĐ

BỘ BÀN TRANG ĐIỂM HW503

Giá bán: 2.290.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW331-NA-6C

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN GHẾ XOAY HW347-B

Giá bán: 4.140.000 VNĐ

GHẾ SOFA 3 CHỖ HW142

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

TỦ GIÀY 3 CÁNH HW502-NA

Giá bán: 1.800.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW345

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW346-MBR

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW345-B

Giá bán: 3.700.000 VNĐ

KỆ SÁCH 5 TẦNG LỚN HWL5

Giá bán: 650.000 VNĐ

KỆ SÁCH 4 TẦNG LỚN HWL4

Giá bán: 600.000 VNĐ

KỆ SÁCH 5 TẦNG NHỎ HWS5

Giá bán: 550.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW331-NA-WH

Giá bán: 5.400.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW331-WN-6C

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW341

Giá bán: 4.400.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW338

Giá bán: 5.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW337

Giá bán: 6.990.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW335-B HẾT HÀNG

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW336- hết hàng

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ GỖ FAMILLY

Giá bán: 220.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ GỖ LOVE

Giá bán: 220.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ GỖ BÁNH LÁI

Giá bán: 220.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ GỖ MỎ NEO

Giá bán: 220.000 VNĐ

GHẾ PVC HW404-NA

Giá bán: 850.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ GỖ CAFE

Giá bán: 220.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW334-LBR

Giá bán: 2.500.000 VNĐ

GHẾ HW406-WH

Giá bán: 850.000 VNĐ

GHẾ HW406-BR

Giá bán: 850.000 VNĐ

TỦ GIÀY 3 CÁNH HW502-BR

Giá bán: 1.800.000 VNĐ

BÀN SOFA CT06-hết hàng

Giá bán: 2.450.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW331-WN

Giá bán: 5.400.000 VNĐ

GHẾ SOFA 3 CHỖ HW130-F

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW330 ( tạm hết hàng)

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

GHẾ GỖ ST06 hết hàng

Giá bán: 800.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW329

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

BÀN SOFA CT02-S-DBR

Giá bán: 1.300.000 VNĐ

TỦ GIÀY HW501-LBR

Giá bán: 1.400.000 VNĐ

TỦ GIÀY HW501-NA

Giá bán: 1.400.000 VNĐ

TỦ GIÀY HW501-NA

Giá bán: 1.400.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW319

Giá bán: 4.400.000 VNĐ

TỦ GIÀY HW501-DBR

Giá bán: 1.400.000 VNĐ

GHẾ HW141

Giá bán: 3.250.000 VNĐ

SOFA GIƯỜNG ĐÔI HW140

Giá KM: 3.700.000 VNĐ

Giá bán: 5.350.000 VNĐ

SOFA GIƯỜNG HW135

Giá bán: 3.700.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW325

Giá bán: 4.600.000 VNĐ

SOFA VẢI 3 CHỖ HW139

Giá bán: 4.950.000 VNĐ

SOFA ĐÔI HW138-2P

Giá bán: 4.950.000 VNĐ

SOFA GIƯỜNG ĐÔI HW140

Giá KM: 3.700.000 VNĐ

Giá bán: 5.350.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW307-WE

Giá bán: 3.780.000 VNĐ

GHẾ SOFA HW134

Giá bán: 2.930.000 VNĐ

GHẾ SOFA HW133

Giá bán: 2.150.000 VNĐ

BỘ BÀN HW311 - WHITE

Giá bán: 2.670.000 VNĐ

BỘ BÀN HW311 - Black

Giá bán: 2.670.000 VNĐ

BỘ BÀN HW315 - BLACK

Giá bán: 4.450.000 VNĐ

ĐÈN MÂY HW L2

Giá bán: 1.200.000 VNĐ

ĐÈN MÂY HW L1

Giá bán: 1.500.000 VNĐ

TRANH IN - VẼ TRÊN GỖ

Giá bán: 90.000 VNĐ

GHẾ SOFA HW128

Giá bán: 2.140.000 VNĐ

GHẾ VẢI HW129

Giá bán: 2.140.000 VNĐ

BÀN SOFA CT05 - hết hàng

Giá bán: 1.650.000 VNĐ

BÀN SOFA CT04-S

Giá bán: 1.650.000 VNĐ

BÀN SOFA CT02-M

Giá bán: 1.490.000 VNĐ

BÀN SOFA CT02-S-LBR

Giá bán: 1.300.000 VNĐ

BÀN SOFA CT01-S

Giá bán: 1.500.000 VNĐ

BÀN SOFA CT01-M

Giá bán: 1.590.000 VNĐ

GHẾ CÓ TAY PU HW118

Giá bán: 1.390.000 VNĐ

GHẾ PVC HW403

Giá bán: 950.000 VNĐ

GHẾ BỌC VẢI HW401 đặt hàng

Giá bán: 1.050.000 VNĐ

BỘ SOFA WH05

Giá bán: VNĐ

SOFA WH02

Giá bán: VNĐ

BỘ SOFA WH04

Giá bán: 0 VNĐ

BỘ SOFA GÓC WH01

Giá bán: VNĐ

GIƯỜNG TẦNG HW204

Giá bán: 3.750.000 VNĐ

GIƯỜNG TẦNG HW203...... HẾT HÀNG

Giá bán: 4.490.000 VNĐ

GIƯỜNG TẦNG SẮT HW202

Giá bán: 2.850.000 VNĐ

GIƯỜNG HW208 - HẾT HÀNG

Giá bán: 2.970.000 VNĐ

ĐÔN VUÔNG HW107

Giá bán: 850.000 VNĐ

ĐÔN CHỮ NHẬT HW109

Giá bán: 950.000 VNĐ

GHẾ SOFA VẢI HW103

Giá bán: 2.450.000 VNĐ

GHẾ SOFA VẢI HW104

Giá bán: 3.050.000 VNĐ

GHẾ SOFA PVC HW106

Giá bán: 2.750.000 VNĐ

SOFA PVC BA HW124

Giá bán: 6.990.000 VNĐ

SOFA ĐƠN HW122

Giá bán: 4.850.000 VNĐ

SOFA ĐÔI HW123

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW101

Giá bán: 2.450.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW105

Giá bán: 2.050.000 VNĐ

SOFA EXCEL ĐƠN HW111- đặt hàng

Giá bán: 3.250.000 VNĐ

SOFA EXCEL ĐÔI HW112 - đặt hàng

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

SOFA EXCEL BA HW113 - đặt hàng

Giá bán: 4.950.000 VNĐ

SOFA ĐÔI HW120 - đặt hàng

Giá bán: 5.550.000 VNĐ

SOFA BỘ SS02

Giá bán: 9.250.000 VNĐ

GHẾ SOFA GÓC HW130

Giá bán: 4.800.000 VNĐ

BÔ BÀN ĂN HW308

Giá bán: 1.750.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW309-WH

Giá KM: 2.200.000 VNĐ

Giá bán: 2.590.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW309-AT

Giá KM: 2.200.000 VNĐ

Giá bán: 2.590.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW309-WE

Giá KM: 2.200.000 VNĐ

Giá bán: 2.590.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW319

Giá bán: 4.400.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW102

Giá bán: 3.050.000 VNĐ

SOFA ĐƠN PVC HW119 - đặt hàng

Giá bán: 4.550.000 VNĐ

GHẾ THƯ GIÃN WH07

Giá bán: VNĐ

XÍCH ĐU WH12

Giá KM: 3.100.000 VNĐ

Giá bán: 3.800.000 VNĐ

BỘ BÀN HW311 - WHITE
2.670.000 VNĐ
VNĐ
%
Còn hàng
0

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

B bàn ăn 2 ghế HW311-White

Kích thước : Bàn 75 x 75 x 70 cm

Ghế 58 x 55 x 67 (Chiều cao đến chổ ngồi 43cm)

Chất liệu Bàn gỗ cao su kết hợp gỗ công nghiệp sơn màu đen.

Ghế xoay bằng gỗ cao su, lưng tựa bọc PVC.