Giờ mở cửa: 9AM - 7PM
My status

SẢN PHẨM MỚI

BỘ BÀN ĂN HW347-WN-180

Giá bán: 7.090.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW347-WN-135

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Bộ bàn 2 ghế HW326-V

Giá bán: 2.650.000 VNĐ

SOFA GIƯỜNG HW117

Giá KM: 3.500.000 VNĐ

Giá bán: 4.750.000 VNĐ

SOFA GIƯỜNG HW115

Giá KM: 3.200.000 VNĐ

Giá bán: 4.350.000 VNĐ

GHẾ HW306-DBR

Giá KM: 300.000 VNĐ

Giá bán: 600.000 VNĐ

GHẾ HW335-C ( chỉ còn 1 cái)

Giá KM: 500.000 VNĐ

Giá bán: 850.000 VNĐ

GHẾ HW320-C

Giá KM: 300.000 VNĐ

Giá bán: 550.000 VNĐ

GHẾ HW306-NA

Giá KM: 300.000 VNĐ

Giá bán: 600.000 VNĐ

KỆ TREO TRANG TRÍ HW604

Giá bán: 350.000 VNĐ

Bộ bàn 4 ghế xoay HW347-WN

Giá bán: 4.860.000 VNĐ

GHẾ SOFA BA CHỖ HW149

Giá bán: 2.650.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW148

Giá bán: 2.150.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW147

Giá bán: 1.550.000 VNĐ

GHẾ BAR CAO CẤP HW407-L-BL

Giá KM: 1.600.000 VNĐ

Giá bán: 2.050.000 VNĐ

GHẾ BAR CAO CẤP HW407-L-WH

Giá KM: 1.600.000 VNĐ

Giá bán: 2.050.000 VNĐ

GHẾ BAR CAO CẤP HW407-S-BL

Giá KM: 1.500.000 VNĐ

Giá bán: 1.950.000 VNĐ

GHẾ BAR CAO CẤP HW407-S-WH

Giá KM: 1.500.000 VNĐ

Giá bán: 1.950.000 VNĐ

GHẾ GIẢ CỔ AT12

Giá bán: 200.000 VNĐ

GHẾ GIẢ CỔ AT11

Giá bán: 200.000 VNĐ

GHẾ GIẢ CỔ AT10

Giá bán: 200.000 VNĐ

GHẾ GIẢ CỔ AT09

Giá bán: 200.000 VNĐ

GHẾ GIẢ CỔ AT08

Giá bán: 200.000 VNĐ

GHẾ GIẢ CỔ AT07

Giá bán: 200.000 VNĐ

GHẾ GIẢ CỔ AT06

Giá bán: 200.000 VNĐ

GHẾ GIẢ CỔ NHÀ THỜ AT05

Giá bán: 200.000 VNĐ

GHẾ GIẢ CỔ NHÀ THỜ AT04

Giá bán: 200.000 VNĐ

GHẾ GIẢ CỔ NHÀ THỜ AT03

Giá bán: 200.000 VNĐ

GHẾ GIẢ CỔ NHÀ THỜ AT02

Giá bán: 200.000 VNĐ

GHẾ GIẢ CỔ NHÀ THỜ AT01

Giá bán: 200.000 VNĐ

Bộ bàn tròn 4 ghế HW361-R

Giá KM: 3.290.000 VNĐ

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Bộ bàn tròn 4 ghế HW361-R

Giá KM: 3.290.000 VNĐ

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Bộ bàn ăn 4 ghế xoay HW361

Giá KM: 3.590.000 VNĐ

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Bàn HW363-T80

Giá KM: 690.000 VNĐ

Giá bán: 1.250.000 VNĐ

Bàn HW363-T120

Giá KM: 950.000 VNĐ

Giá bán: 1.650.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 6 GHẾ HW360-6C

Giá bán: 6.990.000 VNĐ

Kệ treo 3 tầng HW602

Giá bán: 550.000 VNĐ

Kệ treo tứ giác HW603

Giá bán: 450.000 VNĐ

GIƯỜNG SẮT ĐƠN HW201-WH

Giá KM: 690.000 VNĐ

Giá bán: 1.490.000 VNĐ

BÀN CAFE HW601

Giá bán: 1.350.000 VNĐ

GIƯỜNG SẮT ĐƠN HW201

Giá KM: 690.000 VNĐ

Giá bán: 1.490.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW146

Giá bán: 3.350.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW145

Giá bán: 2.750.000 VNĐ

GHẾ HW358-WH

Giá bán: 500.000 VNĐ

GHẾ HW363

Giá KM: 800.000 VNĐ

Giá bán: 1.050.000 VNĐ

GHẾ HW358-DBR

Giá bán: 500.000 VNĐ

GHẾ HW341-C

Giá bán: 650.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 2 GHẾ HW363

Giá KM: 2.250.000 VNĐ

Giá bán: 3.250.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ HW363-4C

Giá KM: 4.100.000 VNĐ

Giá bán: 5.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW308-WH

Giá bán: 1.750.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 2 GHẾ + 1 BĂNG HW341-B

Giá bán: 3.600.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI03-lilac

Giá bán: 390.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI03-mint

Giá bán: 390.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI02 white

Giá bán: 490.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI02 black

Giá bán: 490.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI02 red

Giá bán: 490.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI02 lilac

Giá bán: 490.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI02 mint

Giá bán: 490.000 VNĐ

GHẾ SẮT HWI01 lilac

Giá bán: 550.000 VNĐ

GHẾ SẮT HWI01 white

Giá bán: 550.000 VNĐ

GHẾ SẮT HWI01 black

Giá bán: 550.000 VNĐ

GHẾ SẮT HWI01 red

Giá bán: 550.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 6 GHẾ HW329-6C

Giá bán: 6.540.000 VNĐ

BỘ BÀN 4 GHẾ XOAY HW361

Giá KM: 3.590.000 VNĐ

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI03-red

Giá bán: 390.000 VNĐ

GHẾ SẮT HWI01 mint

Giá bán: 550.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ HW360

Giá bán: 4.800.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ HW358-DBR

Giá KM: 2.900.000 VNĐ

Giá bán: 3.600.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ HW358-WH

Giá KM: 2.900.000 VNĐ

Giá bán: 3.600.000 VNĐ

ĐÔN GỖ GIẢ CỔ SL07

Giá KM: 700.000 VNĐ

Giá bán: 900.000 VNĐ

BỘ BÀN GHẾ XOAY HW359-MP

Giá bán: 4.450.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ HW358-DBR

Giá KM: 2.900.000 VNĐ

Giá bán: 3.600.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ HW358-WH

Giá KM: 2.900.000 VNĐ

Giá bán: 3.600.000 VNĐ

BỘ SOFA HOÀNG GIA SL11

Giá KM: 6.600.000 VNĐ

Giá bán: 8.590.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ SL04

Giá KM: 3.499.000 VNĐ

Giá bán: 4.499.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 3 GHẾ SL03

Giá KM: 2.999.000 VNĐ

Giá bán: 3.999.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 2 GHẾ SL02

Giá KM: 2.399.000 VNĐ

Giá bán: 3.399.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 2 GHẾ SL01

Giá KM: 1.899.000 VNĐ

Giá bán: 2.499.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW144

Giá KM: 1.550.000 VNĐ

Giá bán: 2.050.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW340

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

BÀN SOFA CT02-M-LBR

Giá bán: 1.490.000 VNĐ

KỆ GIẦY 5 TẦNG HW504

Giá bán: 420.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW354-WH ( 1 bộ duy nhât)

Giá KM: 2.000.000 VNĐ

Giá bán: 3.700.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW355

Giá bán: 5.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW353-B

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW353

Giá bán: 4.850.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW352

Giá bán: 4.950.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW351- hết hàng

Giá KM: 3.600.000 VNĐ

Giá bán: 3.900.000 VNĐ

BỘ BÀN GHẾ XOAY HW349-BR

Giá bán: 5.900.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW348 hết hàng

Giá KM: 3.600.000 VNĐ

Giá bán: 3.900.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW335-4C HẾT HÀNG

Giá bán: 4.850.000 VNĐ

BỘ BÀN TRANG ĐIỂM HW503

Giá bán: 2.290.000 VNĐ

GIƯỜNG SẮT ĐƠN HW201

Giá KM: 690.000 VNĐ

Giá bán: 1.450.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW331-NA-6C

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

GHẾ SOFA 3 CHỖ HW142

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

SOFA GIƯỜNG ĐÔI HW143

Giá KM: 4.500.000 VNĐ

Giá bán: 5.350.000 VNĐ

TỦ GIÀY 3 CÁNH HW502-NA

Giá bán: 1.800.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW345

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW346-DBR

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW346-MBR

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW345-B

Giá bán: 3.700.000 VNĐ

KỆ SÁCH 5 TẦNG LỚN HWL5

Giá bán: 650.000 VNĐ

KỆ SÁCH 5 TẦNG NHỎ HWS5

Giá bán: 550.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW344-MP

Giá bán: 4.450.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW331-NA-WH

Giá bán: 5.400.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW331-WN-6C

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW341

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW338

Giá bán: 5.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW337 (tạm hết hàng)

Giá bán: 6.990.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW335-B HẾT HÀNG

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW336- hết hàng

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ GỖ FAMILLY

Giá bán: 220.000 VNĐ

BỘ BÀN HỌC HW322-AT

Giá bán: 1.500.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ GỖ LOVE

Giá bán: 220.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ GỖ BÁNH LÁI

Giá bán: 220.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ GỖ MỎ NEO

Giá bán: 220.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ GỖ CAFE

Giá bán: 220.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW333-BR hết hàng

Giá bán: 3.900.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW333-WH hết hàng

Giá bán: 3.900.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW334-LBR

Giá bán: 2.500.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW334-DBR

Giá bán: 2.500.000 VNĐ

GHẾ HW406-WH

Giá bán: 800.000 VNĐ

GHẾ HW406-BR

Giá bán: 800.000 VNĐ

TỦ GIÀY 3 CÁNH HW502-BR

Giá bán: 1.800.000 VNĐ

BÀN SOFA CT06-hết hàng

Giá bán: 2.450.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW331-WN

Giá bán: 5.400.000 VNĐ

GHẾ SOFA 3 CHỖ HW130-F

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW330 ( tạm hết hàng)

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

GHẾ GỖ ST06 hết hàng

Giá bán: 800.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW329

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

BÀN SOFA CT02-S-DBR

Giá bán: 1.300.000 VNĐ

TỦ GIÀY HW501-LBR

Giá bán: 1.400.000 VNĐ

TỦ GIÀY HW501-NA

Giá bán: 1.400.000 VNĐ

TỦ GIÀY HW501-NA

Giá bán: 1.400.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW319

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

GHẾ XOAY HW405

Giá KM: 850.000 VNĐ

Giá bán: 890.000 VNĐ

GHẾ XOAY HW405

Giá KM: 850.000 VNĐ

Giá bán: 890.000 VNĐ

TỦ GIÀY HW501-DBR

Giá bán: 1.400.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW326 hết hàng

Giá bán: 2.460.000 VNĐ

GHẾ HW141

Giá bán: 3.250.000 VNĐ

SOFA GIƯỜNG ĐÔI HW140

Giá KM: 3.700.000 VNĐ

Giá bán: 5.350.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW325

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW324-hết hàng

Giá bán: 3.800.000 VNĐ

SOFA VẢI 3 CHỖ HW139

Giá bán: 4.950.000 VNĐ

SOFA ĐÔI HW138

Giá bán: 4.950.000 VNĐ

SOFA GIƯỜNG ĐÔI HW140

Giá KM: 3.700.000 VNĐ

Giá bán: 5.350.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW307-WE

Giá bán: 3.780.000 VNĐ

GHẾ SOFA HW134

Giá bán: 2.930.000 VNĐ

GHẾ SOFA HW133

Giá bán: 2.150.000 VNĐ

BỘ BÀN HW311 - WHITE

Giá bán: 2.670.000 VNĐ

BỘ BÀN HW311 - Black

Giá bán: 2.670.000 VNĐ

BỘ BÀN HW315 - WHITE

Giá bán: 4.450.000 VNĐ

BỘ BÀN HW315 - BLACK

Giá bán: 4.450.000 VNĐ

ĐÈN MÂY HW L2

Giá bán: 1.080.000 VNĐ

ĐÈN MÂY HW L1

Giá bán: 1.330.000 VNĐ

TRANH IN - VẼ TRÊN GỖ

Giá bán: 90.000 VNĐ

GHẾ SOFA HW128

Giá bán: 2.140.000 VNĐ

GHẾ VẢI HW129

Giá bán: 2.140.000 VNĐ

BÀN SOFA CT05 - hết hàng

Giá bán: 1.650.000 VNĐ

BÀN SOFA CT04-S hết hàng

Giá bán: 1.390.000 VNĐ

BÀN SOFA CT02-M

Giá bán: 1.490.000 VNĐ

BÀN SOFA CT02-S-LBR

Giá bán: 1.300.000 VNĐ

BÀN SOFA CT01-S

Giá bán: 1.500.000 VNĐ

BÀN SOFA CT01-M

Giá bán: 1.590.000 VNĐ

GHẾ CÓ TAY PU HW118

Giá bán: 1.390.000 VNĐ

GHẾ PVC HW403

Giá bán: 950.000 VNĐ

GHẾ BỌC VẢI HW401 đặt hàng

Giá bán: 1.050.000 VNĐ

BỘ SOFA WH05

Giá bán: 7.780.000 VNĐ

SOFA WH02

Giá bán: 6.550.000 VNĐ

BỘ SOFA WH04

Giá bán: 6.990.000 VNĐ

BỘ SOFA GÓC WH01

Giá bán: 9.950.000 VNĐ

GIƯỜNG TẦNG HW204

Giá bán: 3.750.000 VNĐ

GIƯỜNG TẦNG HW203...... HẾT HÀNG

Giá bán: 4.490.000 VNĐ

GIƯỜNG TẦNG SẮT HW202

Giá bán: 2.850.000 VNĐ

GIƯỜNG HW208 - HẾT HÀNG

Giá bán: 2.970.000 VNĐ

ĐÔN VUÔNG HW107

Giá bán: 850.000 VNĐ

ĐÔN CHỮ NHẬT HW109

Giá bán: 950.000 VNĐ

SOFA GIƯỜNG HW126

Giá bán: 3.500.000 VNĐ

SOFA GIƯỜNG HW117

Giá KM: 3.500.000 VNĐ

Giá bán: 4.750.000 VNĐ

SOFA GIƯỜNG HW115

Giá KM: 3.200.000 VNĐ

Giá bán: 4.350.000 VNĐ

GHẾ SOFA VẢI HW103

Giá bán: 2.450.000 VNĐ

GHẾ SOFA VẢI HW104

Giá bán: 3.050.000 VNĐ

GHẾ SOFA PVC HW106

Giá bán: 2.750.000 VNĐ

SOFA PVC BA HW124

Giá bán: 6.990.000 VNĐ

SOFA ĐƠN HW122

Giá bán: 4.850.000 VNĐ

SOFA ĐÔI HW123

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW101

Giá bán: 2.450.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW105

Giá bán: 2.050.000 VNĐ

SOFA EXCEL ĐƠN HW111- đặt hàng

Giá bán: 3.250.000 VNĐ

SOFA EXCEL ĐÔI HW112 - đặt hàng

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

SOFA EXCEL BA HW113 - đặt hàng

Giá bán: 4.950.000 VNĐ

SOFA ĐÔI HW120 - đặt hàng

Giá bán: 5.550.000 VNĐ

SOFA BỘ SS02

Giá bán: 9.250.000 VNĐ

GHẾ SOFA GÓC HW130

Giá bán: 4.800.000 VNĐ

BÔ BÀN ĂN HW308

Giá bán: 1.750.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW309-WH

Giá bán: 2.590.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW309-AT

Giá bán: 2.590.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW309-WE

Giá bán: 2.590.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW313-MB

Giá bán: 4.450.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW319

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW102

Giá bán: 3.050.000 VNĐ

SOFA ĐƠN PVC HW119 - đặt hàng

Giá bán: 4.550.000 VNĐ

GHẾ THƯ GIÃN WH07

Giá bán: 3.600.000 VNĐ

XÍCH ĐU WH12

Giá KM: 3.100.000 VNĐ

Giá bán: 3.800.000 VNĐ

Giới thiệu

Để góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng nhiều của quý khách hàng, Cửa hàng nội thất HOMEWORLD chúng tối ngoài hệ thống showroom trưng bày sản phẩm còn có 1 website bán hàng chuyên nghiệp. Website có đầy đủ hình ảnh chân thật với mục tiêu mang đến cho ngôi nhà của quý khách đa dạng sản phẩm nội thất đang được nhiều khách hàng trên thế giới ưa chuộng, đặc biệt là thị trường khó tính Nhật Bản.

Đến với cửa hàng chúng tôi bạn có thể vừa làm việc vừa chọn được món hàng ưng ý, không cần phải cất công đi đến từng cửa hàng để tìm kiếm sản phẩm, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí. Sau khi xem sản phẩm và lựa được món hàng vừa ý hãy gởi email hoặc nhấc máy và gọi điện cho chúng tôi, bạn sẽ được tư vấn cụ thể hơn về món hàng mà bạn đã chọn. Bạn muốn tận mắt xem hàng thực tế, vui lòng đến hệ thống cửa hàng của chúng tôi theo địa chỉ sau:

 

Showroom1: 238/2 Bạch đằng, P.24, Q. Bình thạnh, TP.HCM

 

Hãy xem, lựa chọn và liên lạc với chúng tôi, bạn sẽ được tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm mà bạn đã chọn!!!

Hotline: 0908.297.591 (Ms. Gấm)

           0166.756.2528 (Ms.Ngân)

 

           08.35.11.55.88 (office)

Yahoo:  hwsale1, hwsale02

Skype:  hwsale1

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.