Giờ mở cửa: 9AM - 7PM
My status

SẢN PHẨM MỚI

THẢM SOFA CÁC LOẠI

Giá bán: VNĐ

Tủ đầu giường đa năng HW617

Giá bán: 1.950.000 VNĐ

Kệ trang trí đa năng HW616

Giá bán: 2.150.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW146-3P-BROWN

Giá bán: 4.850.000 VNĐ

Bàn cafe tròn HW410

Giá bán: 750.000 VNĐ

Tủ Giày thông minh HW506

Giá bán: 1.800.000 VNĐ

Tủ TiVi HW614

Giá bán: 2.250.000 VNĐ

Tủ TiVi HW615

Giá bán: 2.450.000 VNĐ

Tủ, bàn đa năng HW613 ( không ghế)

Giá bán: 3.600.000 VNĐ

Tủ trang trí HW612

Giá bán: 3.900.000 VNĐ

Tủ trang trí HW611

Giá bán: 3.100.000 VNĐ

Kệ TiVi HW610

Giá bán: 2.600.000 VNĐ

Kệ trang trí thông minh HW609

Giá bán: 2.600.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW151-BLACK

Giá bán: 3.250.000 VNĐ

BỘ BÀN HỌC HW322-DBR

Giá bán: 1.500.000 VNĐ

SOFA BA HW138-3P (ĐẶT HÀNG)

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Tủ Giày thông minh HW505

Giá bán: 2.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW309-BR

Giá KM: 2.200.000 VNĐ

Giá bán: 2.590.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW146-BROWN

Giá bán: 3.650.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW145-BROWN

Giá bán: 2.750.000 VNĐ

Ghế Bar sắt có lưng tựa HWI04

Giá bán: 650.000 VNĐ

GHẾ BỆT HW409

Giá bán: 380.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW150-BRICK

Giá bán: 1.950.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW151-BRICK

Giá bán: 3.250.000 VNĐ

Kệ treo tường hình tròn HW605

Giá bán: 450.000 VNĐ

KỆ SÁCH SẮT HW608

Giá KM: 1.550.000 VNĐ

Giá bán: 1.850.000 VNĐ

KỆ SÁCH SẮT HW607

Giá KM: 1.550.000 VNĐ

Giá bán: 1.850.000 VNĐ

KỆ SÁCH SẮT HW606

Giá KM: 1.550.000 VNĐ

Giá bán: 1.850.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW148-MOCA

Giá bán: 2.150.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW148-BLACK

Giá bán: 2.150.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW147-MOCA

Giá bán: 1.550.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW147-BLACK

Giá bán: 1.550.000 VNĐ

BỘ BÀN MẶT ĐÁ 6 GHẾ HW365

Giá bán: 9.300.000 VNĐ

GHẾ BỆT HW408

Giá bán: 470.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 2 GHẾ XOAY HW361-R-2C

Giá KM: 2.290.000 VNĐ

Giá bán: 3.290.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 2 GHẾ XOAY HW361-R-2C

Giá KM: 2.290.000 VNĐ

Giá bán: 3.290.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW364-6C

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW364

Giá bán: 5.200.000 VNĐ

Bàn HW363-T80

Giá KM: 690.000 VNĐ

Giá bán: 1.250.000 VNĐ

Bàn HW363-T120

Giá KM: 950.000 VNĐ

Giá bán: 1.650.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW347-WN-135

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Bộ bàn 2 ghế HW326-V

Giá bán: 2.650.000 VNĐ

KỆ TREO TRANG TRÍ HW604

Giá KM: 200.000 VNĐ

Giá bán: 350.000 VNĐ

GHẾ SOFA BA CHỖ HW149

Giá bán: 2.650.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW148-BRICK

Giá bán: 2.150.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW147-BRICK

Giá bán: 1.550.000 VNĐ

GHẾ BAR CAO CẤP HW407-L-BL

Giá KM: 1.600.000 VNĐ

Giá bán: 2.050.000 VNĐ

GHẾ BAR CAO CẤP HW407-L-WH

Giá KM: 1.600.000 VNĐ

Giá bán: 2.050.000 VNĐ

GHẾ BAR CAO CẤP HW407-S-BL

Giá KM: 1.500.000 VNĐ

Giá bán: 1.950.000 VNĐ

GHẾ BAR CAO CẤP HW407-S-WH

Giá KM: 1.500.000 VNĐ

Giá bán: 1.950.000 VNĐ

Bộ bàn tròn 4 ghế HW361-R

Giá KM: 3.290.000 VNĐ

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Bộ bàn tròn 4 ghế HW361-R

Giá KM: 3.290.000 VNĐ

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Bộ bàn ăn 4 ghế xoay HW361

Giá KM: 3.590.000 VNĐ

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Bàn HW363-T80

Giá KM: 690.000 VNĐ

Giá bán: 1.250.000 VNĐ

Bàn HW363-T120

Giá KM: 950.000 VNĐ

Giá bán: 1.650.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 6 GHẾ HW360-6C

Giá bán: 6.990.000 VNĐ

Kệ treo 3 tầng HW602

Giá bán: 550.000 VNĐ

Kệ treo tứ giác HW603

Giá bán: 450.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ HW362

Giá bán: 4.500.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW146

Giá bán: 3.650.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW145

Giá bán: 2.750.000 VNĐ

GHẾ HW358-WH

Giá bán: 500.000 VNĐ

GHẾ HW363

Giá KM: 800.000 VNĐ

Giá bán: 1.050.000 VNĐ

GHẾ HW341-C

Giá bán: 650.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 2 GHẾ HW363

Giá KM: 2.250.000 VNĐ

Giá bán: 3.250.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ HW363-4C

Giá KM: 4.100.000 VNĐ

Giá bán: 5.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW308-WH

Giá bán: 1.750.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 2 GHẾ + 1 BĂNG HW341-B

Giá bán: 3.600.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI03-lilac

Giá KM: 319.000 VNĐ

Giá bán: 390.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI03-mint

Giá KM: 319.000 VNĐ

Giá bán: 390.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI02 white

Giá KM: 399.000 VNĐ

Giá bán: 490.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI02 black

Giá KM: 399.000 VNĐ

Giá bán: 490.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI02 red

Giá KM: 399.000 VNĐ

Giá bán: 490.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI02 lilac

Giá KM: 399.000 VNĐ

Giá bán: 490.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI02 mint

Giá KM: 399.000 VNĐ

Giá bán: 490.000 VNĐ

GHẾ SẮT HWI01 lilac

Giá KM: 499.000 VNĐ

Giá bán: 550.000 VNĐ

GHẾ SẮT HWI01 white

Giá KM: 499.000 VNĐ

Giá bán: 550.000 VNĐ

GHẾ SẮT HWI01 black

Giá KM: 499.000 VNĐ

Giá bán: 550.000 VNĐ

GHẾ SẮT HWI01 red

Giá KM: 499.000 VNĐ

Giá bán: 550.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 6 GHẾ HW329-6C

Giá bán: 6.540.000 VNĐ

BỘ BÀN 4 GHẾ XOAY HW361

Giá KM: 3.590.000 VNĐ

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

ĐÔN SẮT HWI03-red

Giá KM: 319.000 VNĐ

Giá bán: 390.000 VNĐ

GHẾ SẮT HWI01 mint

Giá KM: 499.000 VNĐ

Giá bán: 550.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ HW360

Giá bán: 4.800.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ HW358-WH

Giá KM: 2.450.000 VNĐ

Giá bán: 3.600.000 VNĐ

ĐÔN GỖ GIẢ CỔ SL07

Giá KM: 700.000 VNĐ

Giá bán: 900.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ HW358-WH

Giá KM: 2.450.000 VNĐ

Giá bán: 3.600.000 VNĐ

BỘ SOFA HOÀNG GIA SL11

Giá KM: 6.600.000 VNĐ

Giá bán: 8.590.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ SL04

Giá KM: 3.499.000 VNĐ

Giá bán: 4.499.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 3 GHẾ SL03

Giá KM: 2.999.000 VNĐ

Giá bán: 3.999.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 2 GHẾ SL02

Giá KM: 2.399.000 VNĐ

Giá bán: 3.399.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW144

Giá KM: 1.550.000 VNĐ

Giá bán: 2.050.000 VNĐ

KỆ GIẦY 5 TẦNG HW504

Giá bán: 420.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW355

Giá bán: 5.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW353-B

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW353

Giá bán: 4.850.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW352

Giá bán: 4.950.000 VNĐ

BỘ BÀN GHẾ XOAY HW349-BR

Giá bán: 5.900.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW348 hết hàng

Giá KM: 3.600.000 VNĐ

Giá bán: 3.900.000 VNĐ

BỘ BÀN TRANG ĐIỂM HW503

Giá bán: 2.290.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW331-NA-6C

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN GHẾ XOAY HW347-B

Giá bán: 4.140.000 VNĐ

GHẾ SOFA 3 CHỖ HW142

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

TỦ GIÀY 3 CÁNH HW502-NA

Giá bán: 1.800.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW345

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW346-MBR

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW345-B

Giá bán: 3.700.000 VNĐ

KỆ SÁCH 5 TẦNG LỚN HWL5

Giá bán: 650.000 VNĐ

KỆ SÁCH 4 TẦNG LỚN HWL4

Giá bán: 600.000 VNĐ

KỆ SÁCH 5 TẦNG NHỎ HWS5

Giá bán: 550.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW331-NA-WH

Giá bán: 5.400.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW331-WN-6C

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW341

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW338

Giá bán: 5.100.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW337

Giá bán: 6.990.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW335-B HẾT HÀNG

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW336- hết hàng

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ GỖ FAMILLY

Giá bán: 220.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ GỖ LOVE

Giá bán: 220.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ GỖ BÁNH LÁI

Giá bán: 220.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ GỖ MỎ NEO

Giá bán: 220.000 VNĐ

GHẾ PVC HW404-NA

Giá bán: 850.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ GỖ CAFE

Giá bán: 220.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW334-LBR

Giá bán: 2.500.000 VNĐ

GHẾ HW406-WH

Giá bán: 850.000 VNĐ

GHẾ HW406-BR

Giá bán: 850.000 VNĐ

TỦ GIÀY 3 CÁNH HW502-BR

Giá bán: 1.800.000 VNĐ

BÀN SOFA CT06-hết hàng

Giá bán: 2.450.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW331-WN

Giá bán: 5.400.000 VNĐ

GHẾ SOFA 3 CHỖ HW130-F

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW330 ( tạm hết hàng)

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

GHẾ GỖ ST06 hết hàng

Giá bán: 800.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW329

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

BÀN SOFA CT02-S-DBR

Giá bán: 1.300.000 VNĐ

TỦ GIÀY HW501-LBR

Giá bán: 1.400.000 VNĐ

TỦ GIÀY HW501-NA

Giá bán: 1.400.000 VNĐ

TỦ GIÀY HW501-NA

Giá bán: 1.400.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW319

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

GHẾ XOAY HW405

Giá KM: 850.000 VNĐ

Giá bán: 890.000 VNĐ

GHẾ XOAY HW405

Giá KM: 850.000 VNĐ

Giá bán: 890.000 VNĐ

TỦ GIÀY HW501-DBR

Giá bán: 1.400.000 VNĐ

GHẾ HW141

Giá bán: 3.250.000 VNĐ

SOFA GIƯỜNG ĐÔI HW140

Giá KM: 3.700.000 VNĐ

Giá bán: 5.350.000 VNĐ

SOFA GIƯỜNG HW135

Giá bán: 3.700.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW325

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

SOFA VẢI 3 CHỖ HW139

Giá bán: 4.950.000 VNĐ

SOFA ĐÔI HW138-2P

Giá bán: 4.950.000 VNĐ

SOFA GIƯỜNG ĐÔI HW140

Giá KM: 3.700.000 VNĐ

Giá bán: 5.350.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW307-WE

Giá bán: 3.780.000 VNĐ

GHẾ SOFA HW134

Giá bán: 2.930.000 VNĐ

GHẾ SOFA HW133

Giá bán: 2.150.000 VNĐ

BỘ BÀN HW311 - WHITE

Giá bán: 2.670.000 VNĐ

BỘ BÀN HW311 - Black

Giá bán: 2.670.000 VNĐ

BỘ BÀN HW315 - BLACK

Giá bán: 4.450.000 VNĐ

ĐÈN MÂY HW L2

Giá bán: 1.200.000 VNĐ

ĐÈN MÂY HW L1

Giá bán: 1.500.000 VNĐ

TRANH IN - VẼ TRÊN GỖ

Giá bán: 90.000 VNĐ

GHẾ SOFA HW128

Giá bán: 2.140.000 VNĐ

GHẾ VẢI HW129

Giá bán: 2.140.000 VNĐ

BÀN SOFA CT05 - hết hàng

Giá bán: 1.650.000 VNĐ

BÀN SOFA CT04-S

Giá bán: 1.650.000 VNĐ

BÀN SOFA CT02-M

Giá bán: 1.490.000 VNĐ

BÀN SOFA CT02-S-LBR

Giá bán: 1.300.000 VNĐ

BÀN SOFA CT01-M

Giá bán: 1.590.000 VNĐ

GHẾ CÓ TAY PU HW118

Giá bán: 1.390.000 VNĐ

GHẾ PVC HW403

Giá bán: 950.000 VNĐ

GHẾ BỌC VẢI HW401 đặt hàng

Giá bán: 1.050.000 VNĐ

BỘ SOFA WH05

Giá bán: VNĐ

SOFA WH02

Giá bán: VNĐ

BỘ SOFA WH04

Giá bán: 0 VNĐ

BỘ SOFA GÓC WH01

Giá bán: VNĐ

GIƯỜNG TẦNG HW204

Giá bán: 3.750.000 VNĐ

GIƯỜNG TẦNG HW203...... HẾT HÀNG

Giá bán: 4.490.000 VNĐ

GIƯỜNG TẦNG SẮT HW202

Giá bán: 2.850.000 VNĐ

GIƯỜNG HW208 - HẾT HÀNG

Giá bán: 2.970.000 VNĐ

ĐÔN VUÔNG HW107

Giá bán: 850.000 VNĐ

ĐÔN CHỮ NHẬT HW109

Giá bán: 950.000 VNĐ

GHẾ SOFA VẢI HW103

Giá bán: 2.450.000 VNĐ

GHẾ SOFA VẢI HW104

Giá bán: 3.050.000 VNĐ

GHẾ SOFA PVC HW106

Giá bán: 2.750.000 VNĐ

SOFA PVC BA HW124

Giá bán: 6.990.000 VNĐ

SOFA ĐƠN HW122

Giá bán: 4.850.000 VNĐ

SOFA ĐÔI HW123

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW101

Giá bán: 2.450.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐƠN HW105

Giá bán: 2.050.000 VNĐ

SOFA EXCEL ĐƠN HW111- đặt hàng

Giá bán: 3.250.000 VNĐ

SOFA EXCEL ĐÔI HW112 - đặt hàng

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

SOFA EXCEL BA HW113 - đặt hàng

Giá bán: 4.950.000 VNĐ

SOFA ĐÔI HW120 - đặt hàng

Giá bán: 5.550.000 VNĐ

SOFA BỘ SS02

Giá bán: 9.250.000 VNĐ

GHẾ SOFA GÓC HW130

Giá bán: 4.800.000 VNĐ

BÔ BÀN ĂN HW308

Giá bán: 1.750.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW309-WH

Giá KM: 2.200.000 VNĐ

Giá bán: 2.590.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW309-AT

Giá KM: 2.200.000 VNĐ

Giá bán: 2.590.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW309-WE

Giá KM: 2.200.000 VNĐ

Giá bán: 2.590.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN HW319

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

GHẾ SOFA ĐÔI HW102

Giá bán: 3.050.000 VNĐ

SOFA ĐƠN PVC HW119 - đặt hàng

Giá bán: 4.550.000 VNĐ

GHẾ THƯ GIÃN WH07

Giá bán: VNĐ

XÍCH ĐU WH12

Giá KM: 3.100.000 VNĐ

Giá bán: 3.800.000 VNĐ

Hình Thức Thanh Toán

ĐẶT HÀNG

Sau khi chọn được món hàng vừa ý quý khách hãy chọn nút "chọn mua" sau đó chọn tiếp nút "đặt hàng" và lắp đầy đủ thông tin vào đơn đặt hàng và gởi cho chúng tôi, ngay khi nhận được thông tin chúng tôi sẽ liên lạc ngay với quý khách.

Hoặc quý khách có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua điện thoại hoặc Nick chat.

Nếu bạn ở gần chi nhánh của Homeworld, bạn có thể trực tiếp đến cửa hàng để xem hàng trước khi quyết định order

Cửa hàng 1: 238/2 Bạch Đằng, P.24, Q.Bình thạnh, TP.HCM. 

 Hãy xem, lựa chọn và liên lạc với chúng tôi, bạn sẽ được tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm mà bạn đã chọn!!!

Hotline:   0908.297.591(Ms.Gấm)

             08-35115588 (SHOWROOM 1) 

Yahoo:hwsale1 ; hwsale02

Skype: hwsale1

  QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LỰA CHỌN MỘT TRONG CÁC CÁCH THANH TOÁN NHƯ SAU:

  1. Chuyển khoản cho chúng tôi trước khi nhận hàng theo tài khoản:

 

    - NGÂN HÀNG VIETCOMBANK chi nhánh TP HCM

                                 CHỦ TÀI KHOẢN : TRẦN HỒNG GẤM

                                  SỐ TÀI KHOẢN   : 0071000727023

  

   - NGÂN HÀNG AGRIBANK chi nhánh Phú Nhuận, HCM   

                                   CHỦ TÀI KHOẢN : TRẦN HỒNG GẤM

                                   SỐ TÀI KHOẢN   : 1604205322599

 

   - NGÂN HÀNG ĐÔNG Á chi nhánh Quận 5   

                                   CHỦ TÀI KHOẢN : TRẦN HỒNG GẤM

                                   SỐ TÀI KHOẢN   : 0102531414

 

 2. Thanh toán trực tiếp ngay khi chúng tôi giao hàng nếu quý khách ở nội thành Hồ chí minh.

 

3. Thanh toán trực tiếp tại văn phòng giao dịch theo địa chỉ: 238/2 Bạch Đằng, P.24, Q.Bình thạnh, TP. HCM.

4. Quý khách có thể thanh toán qua thẻ tại cửa hàng khi mua hàng.